Динозаври


   

Диплодок

Видът Диполодок бил един от най-дългите динозаври. От опашката до главата той бил по-дълъг от тенис корт (около двадесет и седем метра дължина). Теглото му било добре балансирано между хълбоците му и така динозавърът Диплодок можел да се изправя на своите странични крака. Крайниците му били тънки и той имал камшикоподобна опашка, с която се отбранявал от хищниците.

Динозавърът Диплодок

Динозавърът Диплодок

Името Диплодок означава “Двоен сноп”, произлизащо от еднаквите разширения на опашката му, наричани нашивки. Диплодокът бил растителнояден и се хранел както с ниските, растящи близо до земята растения, така и с високите листа на дърветата, които достигал като се изправял на задните си крака. Член е на Завроподите и е населявал земята през Юрския период преди около 203-135 милиона години. Обитавал е равнините на днешна Северна Америка и се е движел на стада от голям брой животни.

  • Видове динозаври

  • Полезно за динозаврите

  • Динозаврите в Уикипедия
  • Праисторически живот
  • Факти за динозаврите